Krajské kolo hry "Plameň 2014" - Likavka

Naše dievčatá sa dňa 14.6.2014 zúčastnili krajského kola v Likavke okres Ružomberok. V štafete CTIF, štafety a požiarneho útoku sme sa nestratili a všetky disciplíny sme dokončili. Z 11 družstiev sme skončili síce na 9. mieste ale dievčatá ukázali vytrvalosť a v niektorých častiach sa prekonávali...boli aj slzičky, ale to k tomuto športu patrí. Aspoň bolo vidieť že dievčatám na tom záležalo, aby odreprezentovali náš hasičský zbor a aj našu obec v čo najlepšom svetle. V mene DHZ, by som sa chcel všetkým dievčatám poďakovať za pekný deň a samozrejme veľká vďaka patrí aj referentom mládeže Jozefovi Skokanovi, Tomášovi Tokovi, Ľubovi Suriakovi a Martinovi Jakubcovi za odvoz a dovoz detí. Aj keď s počasím to bolo ako na hojdačke v apríli...bol to pekný zážitok.

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot