Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli rôznými čiastkami na výstroj a výzbroj našej organizácie, na rôzne detské súťaže a kulturne podujatia, ktoré organizoval náš dobrovoľný hasičský zbor.

Svoje príspevky môžete poslať aj priamo na náš účet: 5050726582/0900

Budeme vďační za každu sumu.


Sponzori:

Janek Daniel, Masaryk Marián, Truban Milan, Mitka Jozef, Psota Jozef, Trubanová Magdaléna, Kurucár Ondrej, Bugáň Peter, Mrenka Štefan, Chupáč Peter, Rapčan Július, Rapčan Zdeno, Slíž Štefan, Šupol Jaroslav, Rajtek Ján, Rychnavská Mária, Král František, Mičianová Anna, Macášek Vladimír, Ďuroška Radoslav, Kekely Ján, Mizera Miloš, Šutý Pavol, Zajac Dušan, Vlček Ján, František Klušák,

Stavebniny Kysucký Lieskovec

Urbárske pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec

Združenie individuálnych vlastníkov lesov Kysucký Lieskovec

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot