Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli rôznými čiastkami na výstroj a výzbroj našej organizácie, na rôzne detské súťaže a kulturne podujatia, ktoré organizoval náš dobrovoľný hasičský zbor.


Sponzori:


 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec

Združenie individuálnych vlastníkov lesov obce Kysucký Lieskovec

skupina Lieskovské srdce

Ondrej a Jozef Kurucár   www.skalky-zahrady.sk

Jaroslav Šupol

Kaplánik Ochodnica

Stolárstvo Július Rapčan

Jarmila Šutá

Daniel Janek

Čalunnictvo Martin Jakubec


 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot