Výbor DHZ


Predseda   Peter Pavlus
Veliteľ     Ivan Hašpica    
Tajomník Jozef Ondrejáš
Pokladník František Chupáč ml.
Veliteľ zásahovej jednotky Pavol Vojtek
Hlavný strojník      Ján Sidor
Referent Mládeže Jozef Skokan
Tlačový referent Tomáš Toka
Preventivár Miloš Paršo
Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot