Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli rôznými čiastkami na výstroj a výzbroj našej organizácie, na rôzne detské súťaže a kulturne podujatia, ktoré organizoval náš dobrovoľný hasičský zbor.

Svoje príspevky môžete poslať aj priamo na náš účet: 5050726582/0900

Budeme vďační za každu sumu.


Sponzori:


Urbárske pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec

Združenie individuálnych vlastníkov lesov obce Kysucký Lieskovec

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot