Strhnutý plech na Škole

Dňa 10.7.2017 o 21:00 bola pani starostka informovaná, že zo strechy základnej školy v Kysuckom Lieskovci bol vysokým náporom vetra strhnutý kus plechu. Ihneď bol informovaný veliteľ zásahovej jednotky obce Pavol Vojtek, ktorý bol na mieste prvý a zvolal pár členov na miesto pred základnú školu. V tom istom momente vytápalo aj pána Ševčíka, ktorý zavolal HaZZ KNM a ktorí mu vyčerpali vodu z domu. Časť našich chlapcov z výjazdu k základnej škole mu po jeho urgencií išli dať vrecia z pieskom pred dom tak, aby už prípadný ďalší nával vody netiekol do domu. Po obhliadke strechy, na ktorej boli kusy plechu povolené a ďalší poryv vetra by ich určite strhol, sme sa rozhodli ich popripevňovať šrobmi. Za výdatného dažďa sa to podarilo a všetky povolené plechy sa pripevnili. Na akcii sa zúčastnili Pavol Vojtek, Ján Sidor, Pavol Miko, Tomáš Toka, František Kováčik a Martin Jakubec. K zásahu sa chlapci dopravili Ivecom Daily.Copyright © 2021 dhz. Vytvoril Webspot