90 výročie založenia DHZ Kysucký Lieskovec

Netradične v sobotu, 11.6.2016 sa v Kysuckom Lieskovci konala oslava k 90 výročiu založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Kysuckom Lieskovci. Je tomu už 90 rokov, ako si v obci Kysucký Lieskovec na druhý krát založili Hasičskú jednotu, ktorá mala slúžiť ako ochrana pred požiarmi a povodňami, ktoré boli v tých časoch pomerne časté. Keďže k zakladaniu podobných hasičských jednotiek dochádzalo v okolitých obciach a mestách, tak ani vtedy, Lieskovec nad Kysucou, nechcel ostať pozadu.
Sobotňajšie ráno v centre obce dýchalo slávnostnou atmosférou a v očakávaní príchodu hostí a bratov hasičov z okolitých obcí či Poľska. Prápory viali a čakali, kým ich zodvihnú a ponesú v hasičskom sprievode na čele s mladými hasičmi, nesúcimi vlajku obce a znak 90 výročia. Celý sprievod za hudobného pochodu skvelej dychovej hudby Lieskovanka, prišiel pred kostol sv. Svorada a Benedikta a privítal ho vdp. Ján Uskoba z KNM. Kázeň o hasičoch sa zaryla hlboko do duše snáď každému, a určite si ju zobrali k srdcu všetci prítomní.
Po slávnostnej omši sa celý sprievod presunul do kultúrneho domu, kde ich čakalo slávnostné menu a ocenenia.
Po tom, ako DH Lieskovanka odohrala hymnu Slovenskej republiky, sa prápory upevnili a vytvorili ukážkový špalier popod celé javisko. Úvodné slovo si vzala pani starostka Mgr. Magdaléna Trubanová, privítala vzácnych hostí medzi inými prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethöa, župana VUC Ing. Juraja Blanára, vedúceho sekretára DPO SR Ing. Jána Parčiša. Odovzdala slovo predsedovi DHZ Kysucký Lieskovec Milanovi Pavlusovi, ktorý prečítal správu o 90-tých rokoch fungovania DHZ v Kysuckom Lieskovci. Aj keď správa bola trošku dlhšia, predsa len, bola skrátená, nakoľko by sme si museli vypočuť dlhú históriu zboru. Slovo si zobral aj prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö a ocenil históriu aj súčasnosť nášho zboru a jej úlohu v našej spoločnosti. Vyzdvihol hasičov, ktorí sa obetovali pre spoločnosť a urobili veľa skvelých činov. Že si treba zobrať k srdcu slová vdp. Jána Uskobu, pripomenul vo svojom príhovore predseda VUC Ing. Juraj Blanár, ktorý taktiež pripomenul, aká je dôležitá úloha dobrovoľných hasičov v každej obci, či meste. V krátkosti opísal svoje pocity aj predseda OV DPO Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Martiška.
Časť programu, ktorá bola venovaná oceneniam a vyznamenaniam, bola pre niektorých starších hasičov emotívna, lebo nie každý deň Vám odovzdáva medailu za príkladnú prácu, či mimoriadne zásluhy prezident DPO SR, a toto si ocenení hasiči nesmierne vážili a vážia. Ocenenia z rúk Juraja Blanára sa dočkala aj naša obec, za príkladnú prácu našich hasičov za celú svoju históriu v okrese či kraji. Naša obec v zastúpení pani starostky Magdalény Trubanovej neostala nič dlžná a odovzdala vzácnym hosťom plakety a ďakovné listy. Odovzdala pamätné plakety aj predsedovi DHZ Milanovi Pavlusovi, veliteľovi DHZ Ivanovi Hašpicovi, veliteľovi DHZo Pavlovi Vojtekovi a naprázdno neobišli ani mládežníci s veliteľkou Anetkou Jakubcovou.
K slovu sa dostali aj naši družobní priatelia z Poľskej republiky, hasiči z OSP Konczyce Małe, na čele s predsedom Mariuszom Gandzelom, ktorý sa poďakoval za pozvanie a pripomenul aká je naša spolupráca dôležitá a ako nás, obe organizácie spája priateľstvo a sme si nápomocní v mnohých veciach. Odovzdal zboru pamätnú plaketu k 90 výročiu založenia DHZ v našej obci.
Nasledoval slávnostný obed, po ktorom sa väčšina premiestnila na námestie obce, kde čakali vystavené záchranné vozidla HaZZ Kysucké Nové Mesto, DHZ Kysucký Lieskovec, rozbalená technika, výstroj a výzbroj nášho zboru. Predvedenie ukážky ako sa vyprosťuje zranená osoba z havarovaného vozidla, predviedli profesionálni hasiči z HaZZ KNM a následné uhasenie vozidla predviedli hasiči z DHZ Kysucký Lieskovec. Ukážka bola v našej obci predvedená po prvý krát a páčila sa najmä deťom, ktoré mohli počas dňa využiť rôzne atrakcie a neskôr si aj zasúťažiť a vyhrať malé darčeky. Nakoniec sa vybláznili v penovom kúpeli. Chlapci z nášho zboru zapožičali aj špeciálny hasiaci prístroj spolu s trenažérom a ukázali ako sa hasí so špeciálnymi efektami. Po futbalovom zápase ME Slovensko vs Wales, ktorý sa premietal na plátno sme pokračovali v súťažiach a sily si mohli zmerať najlepší hasiči aj muži, ktorí hasiči nie sú, v súťaži Lieskovský hasič. Súťaž bola napínavá a nakoniec si výhru, 30 litrový sud piva zobral Tomáš Šupol, ktorý sa s ňou rozdelil so všetkými účastníkmi súťaže. Krásny deň, plný spomienok a príbehov, ktoré sme si vypočuli od mnohých starších hasičov, ukončila diskotéka s penovou šou. Sme veľmi vďační, za to, že susedné obce ako Lodno, Ochodnica, Lopušné Pažite, Horný Vadičov či Rudina si našli troška času a prišli spolu s nami osláviť tento pekný sviatočný deň.
Touto cestou DHZ Kysucký Lieskovec ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali či už finančne alebo rôznymi darmi. Ďakuje Obecnému úradu za peknú spoluprácu a hlavne ďakuje všetkým spoluobčanom za pekne prežitý deň a veríme, že takýchto dní bude viac.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dhz.kysuckylieskovec.sk/2016.html#sigFreeIdf506ea1bf4

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot