Výročná členská schôdza 2016

Dňa 6.3.2016 sa uskutočnila VČS v kultúrnom dome. Pozvanie prijali nielen hasiči z našej obce, ale aj predseda OV DPO Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Martiška, člen republikovej komisie histórie DPO SR Ľudovít Hoch, okresný veliteľ a starosta obce Lopušné Pažite Ing. Peter Harcek, starostka našej obce pani Mgr. Magdálena Trubanová, predseda OSP Konczyce Male Mariusz Gandzel spolu so svojimi bratmi stražakmi z Poľska. Na začiatku schôdze sme si uctili minútou ticha za členov ktorí nám v minulom roku odišli do hasičského neba. Predseda DHZ Milan Pavlus otvoril schôdzu a prečítal program. Na začiatok sme si vypočuli zhrnutie práce DHZ za minulý rok z úst veliteľa Ivana Hašpicu, ktorý sa na konci poďakoval všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí nám nezištne pomáhajú. Martin Jakubec prečítal správu o stave našej mládeže, resp. našich dievčat. Poďakovanie patrí Jožkovi Skokanovi ako referentovi mládeže, spolu s Tomášom Tokom vedú tím dievčat veľmi dobre. Pokladníčka Milka Vojteková predniesla finančnú správu a revízor DHZ František Chupáč predniesol správu celej situácie v našom zbore, či financií alebo inventáru DHZ. Pani starostka poďakovala a zároveň pozdvihla spoluprácu našich hasičov v našej obci. Ing. Ján Martiška predseda OV DPO taktiež vyzdvihol náš hasičský zbor a jeho dlhoročnú spoluprácu s ostatnými zbormi a vysvetlil ako má taký zbor fungovať podľa nového zákona. Ing. Peter Harcek prizvukoval, aby sme dodržiavali viaceré nové zásady. Na rad prišla diskusia,kde sa viacerí členovia DHZ pýtali a členovia výboru odpovedali. Čo sa bude robiť v tomto roku, resp. aký je plán, nám predniesol Ján Sidor. Za pozvanie nám poďakoval predseda OSP Konczyce Male Marius Gandzel a povedal, že je veľmi rád, že naša spolupráca trvá už toľko rokov a verí, že ešte dlhé roky potrvá a bude veľmi užitočná pre oba zbory. Navrhová komisia nám prečítala uznesenia a po krátkom občerstvení sme si dali spoločné foto.

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot