Pridelenie hasičského vozidla Iveco Daily

Dňa 6.12.2015 DHZ Kysucký Lieskovec si prevzali vozidlo Iveco Daily, ktoré bude slúžiť na vykonávanie zásahov, ktoré súvisia s činnosťou DHZ v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v zmysle neskorších predpisov. Toto vozidlo doviezol Judr. Robert Kaliňák, minister vnútra v spoločnosti župana nášho kraja Ing. Juraja Blanára a mnohých ďalších hostí. Po hlásení veliteľa DHZ Ivana Hašpicu sa k hosťom prihovorila pani starostka Mgr. Magdaléna Trubanová. Po predaní slova ministrovi sme si vypočuli slová o posilnení akcieschopnosti nášho zboru a o rozšírení výzbroje technikou, ktorá má pomáhať nielen našej obci, ale aj okolitým obciam či mestám. Ako jednej z mála obci sa nám dostalo cti doplniť výzbroj v plnej výške a náš zbor, bude túto dôveru splácať ešte dlhé roky a túto techniku sa bude snažiť používať nielen pri pohromách a rôznych nešťastiach, ale aj na dobročinných, športových a iných dôležitých akciách. Príhovor si zobral aj župan VÚC Juraj Blanár a odovzdal predsedovi DHZ Kysucký Lieskovec Milanovi Pavlusovi knihu o hasičoch v žilinskom kraji, kde je jedna strana venovaná aj nášmu zboru. Pán farár našej farnosti Jozef Šamaj posvätil auto aj vozík a potom sa dostala k slovu fľaša s názvom Hubert v podaní ministra, starostky obce a veliteľa zboru. Povyťahované rolety a ukážka výstroje a výzbroje vozidla boli ďalším programom pre náš zásahový tím, ktorý sprevádzal ministra pri ukážke útrop vozidla. Fotenie s fanúšikmi a rýchly odchod do ďalšej obce na ďalšiu odovzdávku vozidla so slovami...veľa šťastia a nech sa nám darí..pán minister s návštevou odišiel...Naši chlapci zobrali autíčko a zaparkovali ho do garáže, doplnili vodu do 750 litrovej nádrže a so spokojnosťou zavreli vráta, so slovami, že nás čaká veľa, veľa práce.

 

View the embedded image gallery online at:
http://dhz.kysuckylieskovec.sk/2015.html#sigFreeId7b70b02bfe

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot