Oslava sv. Floriána

Dňa 3.5. 2015 sme oslávili v príjemnom počasí nášho patróna hasičov sv. Floriána. Sprievodom z centra obce za rezkej hudby dychovky Lieskovanka, sme vykročili smerom ku kostolu sv. Svorada a Benedikta. Náš veliteľ Ivan Hašpica viedol slávnostný sprievod vpredu s prápormi našich vyslúžilých hasičov a hostí z Poľskej republiky. Do kostola nás viedol pán farár a taktiež náš hasič Jozef Šamaj. Sv. Omša sa niesla v hasičskom duchu, keď sv.písmo prečítali naše hasičky Kamilka Macangova a Kristína Kika Hmírová. Po kázni následovali prosby za hasičov, obyvateľov našej obce či za našich priateľov z Poľska, ktoré prečítali Martin Pači Jakubec a pani starostka Magda Trubanová. Dary, ktoré sme odovzdali pánu farárovi mali svoj význam, a aký význam mali, to predniesla naša pani starostka. Boli to hostie a víno, ovocie a chlieb, prúdnica a voda, prilba a soška sv. Floriána. Po omši sme sa odfotili pred naším kostolíkom a vykročili sme opäť na námestie obce. Tam sa pani starostka poďakovala hasičom za ich obetavú prácu v prospech ľudí a obce, zaželala nám mnoho úspechov a čo najmenej nešťastia. Ocenenie v podobe ďakovných listov dostali aj naši starší hasiči, ktorí sa taktiež pričinili o rozvoj našej organizácie. Po rozchode nasledovalo menšie občerstvenie a príjemná debata s našimi priateľmi stražákmi z Poľska. Veríme, že sme tento príjemný deň spestrili nielen ľuďom v obci, ale aj sv. Floríánovi ktorý nad nami drží stráž v ťažkých chvíľach a ťažkých rozhodovaniach.

 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot