Výročná členská schôdza v Polsku 2015

Dňa 6.3.2015 smeboli pozvaní na výročnú členskú schôdzu k našim družobným priateľom z obce Konczyce male v Poľskej republike. Po srdečnom prijatí sme si vypočuli rôzne štatistiky, plány a udalosti ktoré ovplyvnili chod ich zboru. Naši delegáti, pani starostka Magda Trubanová a predseda DHZ Milan Pavlus odovzdali medailu za vzornú spoluprácu ich členovi a poďakovali sa za úprimné privítanie a uhostenie. Naše dievčatá Eliška Líštička Šutá a Kamilka Macangova si pozreli ich techniku, výstroj a výzbroj...Sme veľmi radi tejto spolupráci, lebo nás to posúva vpred a motivuje nás každý príklad ich vedenia zboru.

 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot