Pridelenie protipovodňového vozíka

Dňa 13.10. 2015 sme boli pozvaní na čele s pani starostkou Magdalenou Trubanovou a veliteľom DHZ Kysucký Lieskovec IvanomHašpicom k prevzatiu protipovodňového vozíka do Žiliny, ktorý prideľoval minister vnútra Judr. Róbert Kaliňák spolu so županom VÚC žilinského kraja Ing. Jurajom Blanárom a primátorom mesta Žilina Igorom Chomom. Spolu s nami prevzalo kľúčik od vozíka spolu 43 obcí zo žilinského kraja. Vozík sme doviezli do centra obce, kde sme ho pootvárali a poobzerali sme čo všetko obsahuje...je toho požehnane... Pokrstili sme ho hasiacim prístrojom značky Hubert a previezli do zbrojnice. Ďakujeme Paľovi Vojtekovi a Tomášovi Šupolovi za dovoz vozíka a Ondrejovi Kurucárovi za zapožičanie terenného vozidla za ktorým bolvozík zo Žiliny ťahaný.

 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot