Výročná členská schôdza 2015

Dňa 26.2.2015 sa v kultúrnom dome uskutočnila VČS. Svojou návštevou nás poctili hostia ako predseda OV DPO KNM Ing. Ján Martiška, starostka našej obce Mgr. Magdaléna Trubanová, pán farár Jozef Šamaj a samozrejme aj priatelia z Poľska stražáci z obce Konczyce male. Schôdzu otvoril predseda DHZ Kysucký Lieskovec Milan Pavlus, ktorý privítal vzácnych hostí a schôdza začala minútou ticha za našich zosnulych bratov hasičov. veliteľ DHZ Ivan Hašpica prečítal správu o činnosti DHZ v roku 2014 a Martin Jakubec prečítal správu o činnosti mládeže v minulom roku. Obaja sa poďakovali členom, ktorí sa snažili po celý rok starať sa a oživovať náš zbor k lepšiemu. Mládeži patrí taktiež vďaka, za svedomitosť pri súťažiach a tréningoch. Po prečítaní finančnej správy, ktorú prečítala pani Emília Vojteková sa dostal k slovu aj tzv. kontrolór DHZ pán František Chupáč ml. ktorý vyzdvihol prácu celej DHZ a hlavne úlohy ktoré nám boli určené sme splnili do bodky. Predseda DHZ Milan Pavlus vyzval pani Červienkovú Vieru, pána Sidora Jána a Martina Jakubca a odovzdal im spolu s predsedom OVDPO Ing. Jánom Martiškom ocenenia za zásluhy, o ktoré sa zaslúžili svojou dlhoročnou prácou a hlavne za vytvorenie obecnej jednotky. Po tejto gratulácii si zobral slovo predseda OVDPO Ing. Ján Martiška a hovoril hlavne o dôležitosti obecných jednotiek a o tom čo znamená náš zbor v okrese, vyzdvihol prácu našich členov a vyzval nás aby sme napredovali správnym smerom. Pani Mgr. Magdaléna Trubanová nám prisľubila spoluprácu s obecným úradom a jej najväčšou snahou bude činnosť okolo požiarnej zbrojnice. O slovo sa prihlásili aj naši priatelia z Poľska a odovzdali nášmu zboru pohár ako ocenenie za to že sme sa zúčastnili na súťaži v Poľskej republike. Ján Sidor nás oboznámil so správou o činnosti na rok 2015 a pani Kečková prečítala všetky uznesenia. Schôdzu ukončila krátka diskusia a na záver sa predseda DHZ poďakoval všetkým zúčastneným za záujem a schôdzu ukončil.

 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot