Sv. Florián v Poľsku

Dňa 10.5.2015 sa členovia nášho zboru DHZ Kysucký Lieskovec na čele s predsedom Milanom Pavlusom a starostkou Magdalenou Trubanovou s manželom. Zastúpenie mali aj deti a mládež. Po vrelom privítaní sme sa prešli ku kostolu, ktorý je veľmi pekný a zaujímavý svojimi kresbami a soškami rôznych svätcov a anjelov. Pred kostolom stáli chlapci stražáci a do malých kasičiek im ľudia vhadzovali milodary, a za to dostali svätý obrázok sv. Floriána s modlitbou. Pred omšou sa poklonili Pannej Márii a položili kyticu k jej nohám. Pán farár vyzdvihol prácu stražákov a ich opodstatnenosť v tejto dobe. Po omši sme sa odfotili na pamiatku a šli sme späť ku zbrojnici. Adam s Anetkou a Kamilkou si nenechali ujsť príležitosť previezť sa na ich hasičskom aute. Po príhovore predsedu a odovzdaní ocenení ich členom, sme pri družnej debate pohovorili o súčasnej situácii v našom zbore. Táto otázka ich veľmi zaujímala a pýtali sa na rôzne veci okolo našej zbrojnice. Vysvetlili sme im že veci sa tu hýbu síce ťažšie, ale dobrým smerom. Po výbornom obede sme išli na malú prechádzku ku miestnemu zámočku. Zisťujeme, že naša spolupráca je naozaj prospešná pre obe strany a vzniká priateľstvo, ktoré je úprimné a veselé. Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutie.

 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot