Stavanie mája 2020

Mimoriadna situácia má vplyv aj na tradície, v našej obci sa však aj napriek tomu snažíme ich dodržiavať. Máme za to, že nebolo roka, kedy by v našej obci MÁJ nestál. Keďže sme Vás nemohli prizvať, aby sme symbolický máj postavili spoločne, postavili sme ho s členmi DHZ tento rok bez verejnosti. Ďakujeme DHZ v Kysuckom Lieskovci za ochotu a pomoc ! 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot