Stráž pri Božom hrobe 2018

Biela sobota je známa tým, že hasiči sa každoročne zídu v pastoračnom centre a postupne sa podieľajú na stráži hrobu Ježiša Krista. Inak tomu nebolo ani v tomto roku a nielen starší, mladší, ale aj najmladší hasiči sa podieľali na tomto tichom akte. V tomto roku sa podujal strážiť Ježiška aj 5-ročný Adamko Sidor spolu s tatinom Jankom, držal sa statočne a vydržal stáť tichučko ako riadny hasič. Tradičnú stojku nevynechal ani pán farár Jozef Šamaj spolu s pani starostkou Magdalenou Trubanovou, Starší hasiči sa potešili prítomnosti mladších dievčat, ktoré sa postupne vystriedali a je veľmi potešujúce, že to začína byť už každoročná tradícia aj pre ne. Večer sa konala tradičná omša, počas ktorej sa z kostola vybrala procesia so sviatosťou oltárnou, ktorú niesol pán farár Jozef Šamaj v sprievode prof. Mariána Šurabu a celého spoločenstva. Po omši sa nachvíľku občerstvilo a podebatilo v pastoračnom centre všetci sa pobrali domov ku chutnej huspenine.


Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot