Výročná členská schôdza 2018

Dňa 11.2.2018 sa uskutočnila VČS pod vedením predsedu DHZ Petra Pavlusa. Privítal medzi nami predsedu OSP Konczyce male z Polskej republiky Mariusza Gandzela, okresného sekretára Alberta Piňa, okresného preventivára Dušana Pytela, starostku našej obce Magdalénu Trubanovú aj starších či nových členov DHZ Kysucký Lieskovec.Na úvod sme si minútou ticha pripomenuli zosnulých členov našej organizácie. Veliteľ Ivan Hašpica nás oboznámil s prácou DHZ počas celého roka. Bolo toho viac ako po iné roky, nakoľko sa rekonštruovala zbrojnica a boli aj výjazdy do iných obcí, či rôzné cvičenia s novou technikou. Ako je zbor po finančnej stránke nás oboznámil pokladník František Chupáč ml. a či všetko v pokladni sedí, potvrdil revízor Milan Pavlus. O detských tímoch dievčat, chlapcov a dorasteniek a o ich výsledkoch nám prečítal správu Jozef Skokan. Čo sa bude tento rok diať v našom zbore, prečítal plán Ján Sidor. Pani starostka sa poďakovala za výbornú spoluprácu a rýchlu pohotovosť, taktiež pochválila členov nášho zboru za ich námahu a ich hodiny strávené v zbrojnici. Predstavila novú knihu, ktorá vyšla z rúk dlhoročného hasiča Ľudovíta Hocha - v tejto publikácii sú opisy z kroník z každej obce Dolných Kysúc, nájdeme tam aj všetko o hasičských zboroch nášho okresu - fotografie od založenia až po dnešok, Kniha je veľmi zaujímavá a upúta každého hasiča, či občana Dolných Kysúc. Okresný preventivár Dušan Pytel sa prihovoril našim členom a taktiež pochválil našu organizáciu ako jednu z najlepších v okrese. Predseda Peter Pavlus otvoril diskusiu a veliteľ Ivan Hašpica priblížil prácu na požiarnej zbrojnici, koľko členov tam odpracovalo kvantum hodín a ako sa všetci s radosťou podieľali na rekonštrukcii interiéru. V mene všetkých sa poďakoval aj pokladník František Chupáč ml. za sponzorské finančné dary aj za rôzny materiál, ktorý sme potom nemuseli kupovať.Následne sa odovzdali spomienkové diplomy členom, ktorí v minulom roku oslavovali jubileum a následne sa odovzdali dlhoročným členom medaile za zásluhy. Členka DHZ Jarmila Šutá ešte doplnila uznesenia a úlohy pre DHZ. Po diskusii sme dostali malé občerstvenie a pozvali sme hostí do zrekonštruovaných priestorov zbrojnice. Hneď pri vstupe je šatňa, kde sa hasiči prezlečú do zásahových oblekov. Nové toalety a chodbičky voňali novotou. V bývalej dielni je obrovský úložný priestor na uloženie mašín a menšej techniky, navrchu hadice a iné vecičky. Výkladnou skriňou našej zbrojnice je zasadacia miestnosť, ktorá vonia históriou a zároveň je moderná. Poháre z rôznych súťaží či plakety, to všetko je vo veľkom priestore v stene s policami. Aby sme nezabudli kto založil náš zbor a postupne ho viedol, sú na stene vyvesené fotografie Zaslúžilých členov, predsedov či veliteľov nášho zboru. Tejto zbierke patrí veľká vďaka p. Milanovi Pavlusovi, ktorý si splnil jeden zo svojich snov. Všetko toto stráži hasičská figurína pomenovaná Imrich. Hostia z okresného výboru či z OSP Konczyce male odchádzali s radosťou, že je vidno v našej organizácii progres.


Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot