Chodbovica 2014

 Dňa 30.5.2014 sa v základnej škole v Kysuckom Lieskovci uskutočnil pri príležitosti MDD 2. ročník hasičskej súťaže Chodbovica 2014. Deti si mohli vyskúšať, zručnosť, šikovnosť, rýchlosť a spoluprácu v tíme s hasičským náradím či pomôckami. Začali sme evakuáciou školy za húkania sirény. Po príhovore pána riaditeľa Ľubomíra Horňačka a spoluorganizátora DHZ Martina Jakubca sa mohla súťaž začať. Ako prví odštartovali prváci a na to že tieto hasičské pomôcky a náradie videli v podstate prvý krát, tak si viedli veľmi dobre. Súťažilo sa v zapájaní savíc do PS-15-tky, prelez cez tunel, zapájanie hadíc do rozdeľovača, viazania uzlov, zhodenia kúželok s hadicou, zapájania hadíc a zhodenia terčov pomocou vedroviek. V kategórii 1-4 ročník vyhrali žiaci z 3. B triedy a v kategórii 5-8 ročník vyhrali putovný pohár žiaci z 8.A triedy. Touto cestou by som chcel poďakovať Základnej škole za spoluprácu naším chlapcom zo zásahovej jednotky za pomoc pri organizácii tejto súťaže a taktiež sponzorovi, firme AGO s.r.o Kysucký Lieskovec za finančný príspevok na pekné medaile pre víťazov.

 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot