Výročná členská schôdza 2014

Dňa 9.2.2014 sa v kultúrnom dome uskutočnila VČS DHZ Kysucký Lieskovec. Pozvanie prijali predseda OV DPO Ing. Ján Martiška, okresný veliteľ Ing. Peter Harcek,člen histórie DPO SR Ľudovít Hoch, starosta obce Ing. Štefan Mrenka a priatelia hasiči z Poľskej republiky na čele s predsedom Tomaszom Gruszcykom.

 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot