Sv. Florián v Poľsku

Dňa 4.5.2014 teda v deň všetkých hasičov, svätého Floriána, sme boli pozvaní na slávnostnú omšu, k našim priateľom z družobnej obce Konczyce male. Privítali nás naozaj s veľkou radosťou a cítili sme sa u nich ako doma. Omša prebiehala v hasičskom duchu, kde pán farár zdôraznil, akí sú hasiči či už dobrovoľní alebo profesionálni dôležití pre spoločnosť. Z ľudí bolo cítiť ich dôveru v ich bratov hasičov. Po omši nás pozvali na slávnostný obed, pred ktorým ich predseda Tomasz Gruszczyk odovzdal svojim členom vyznamenania a poďakoval sa im za celoročnú prácu odvedenú pre ich obec či okres. Nám podaroval pri príležitosti sviatku všetkých hasičov, sošku sv. Floriána a zástavu ich hasičského zboru. Predseda nášho zboru daroval poháre s vyfrézovaným našim kostolom sv. Svorada a Benedikta a odovzdal ho pánu farárovi aj predsedovi OSP Konczyce male ako pozdrav od nášho pána farára Jozefa Šamaja. Po dobrom obede sme sa porozprávali čo sa nové udialo v našich zboroch. Sme radi že naši priatelia prijali pozvanie na oslavu sv. Floriána k nám dňa 11.5.2014. Tešíme sa a ďakujeme im za vrelé prijatie...

 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot