Deň Detí s DHZ Kysucký Lieskovec

1.jún je vždy venovaný deťom. Stáva sa tradíciou, že naši chlapci zo zboru si na detičky nájdu čas a dovezú im ukázať výbavu nášho zboru. Detičky z materskej škôlky z Kysuckého Lieskovca spolu s pani riaditeľkou Katkou Králikovou a jej učiteľským zborom sa radi nechajú poučiť ako sa s čím pracuje, ako sa používajú hasičské prilby, či ako sa strieka z vedroviek. Deti sú šťastné, keď si môžu posedieť za volantom Barborky alebo Iveca a chvíľku sa môžu cítiť ako praví hasiči...Tento rok sme sa predstavili aj v materskej škôlke v Lodne a na školskom ihrisku si taktiež detičky vyskúšali striekať z prúdničiek a triafať kolky, či len tak do vzduchu...Pani riaditeľka Mária Ondrejášová aj s jej kolektívom zakývali hasičom a popriali im veľa šťastia v ich práci...Deň detí je jeden deň v roku, kedy veľmi radi vyťahujeme autá z garáži a výstroj či výzbroj aut...veríme, že aj medzi detičkami z týchto škôlok sú budúci hasiči. Na tejto akcii sa zúčastnili Ivan Hašpica, Jozef Ondrejáš, Jozef Skokan, Ján Sidor, Pavol Vojtek, Tomáš Toka, Tomáš Šutý a Adamko Sidor..:) Za krásne foto ďakujeme Milan Kašuba.


Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot