Oslava sv. Floriána

Dňa 1. mája sa uskutočnila tradičná oslava sv. Floriána. Náš zbor si ju každoročne pripomína pochodom z centra obce do kostola sv. Svorada a Benedikta spolu s dychovou hudbou Lieskovanka. Sv.Floriána si k nám prišli uctiť aj priatelia hasiči z Poľska. Náš pán farár a zároveň aj hasič nášho zboru nás privítal stiskom ruky aj pekným slovom. Slová o práci hasičov a ich ochrancovi sv. Floriánovi sa vryli hlboko do pamäti každeho z nás. Po sv. omši sa sprievod presunul do kultúrného domu a tam popri občerstvení odovzdal predseda Peter Pavlus ocenenia, povýšenia či uznania zaslúžilým hasičom z nášho zboru...Po príjemnom posedení sme sa rozlúčili a s poďakovaním za návštevu sme sa z každým rozlúčili.Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot