Stráž pri božom hrobe 2017

Stáť pri Božom hrobe je každý rok výsada dobrovoľných hasičov snáď v každej väčšej obci či meste. Ani naša obec nezaostala a do nášho pekného kostolíka sa v sobotu 15.4. 2017 hneď ráno schádzali starší hasiči pod vedením predsedu Petra Pavlusa a veliteľa Ivana Hašpicu, ktorí za posledné roky nechýbali hádam ani raz, za čo všetkým patrí uznanie a poďakovanie. Dievčatá pod vedením Jožka Skokana zastúpili mladšiu generáciu a spoločne stáli pri Božom hrobe až do pol ôsmej večer, kedy začal obrad zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Po obrade za zvonenia zvonov sa všetci veriaci vybrali v sprievode do centra obce, kde nad Sviatosťou Oltárnou v rukách najprv pána farára Jozefa Šamaja a potom profesora Mariána Šurabu niesli baldachýn tí starší hasiči. Po krátkom priateľskom rozhovore a občerstvení sa poďakovali vdp. Jozef Šamaj aj pani starostka Magdaléna Trubanová.

 

Copyright © 2024 dhz. Vytvoril Webspot